Landbruget spillede fortsat en stor rolle for øens beboere, men den øgede mekanisering betød, at der var mindre behov for arbejdskraft, og mange fra de yngre generationer søgte væk fra øen for at finde arbejde. Andelen af ældre på øen var derfor stigende, mens befolkningstallet faldt.

Administrativ inddeling

I 1920 var den nuværende Samsø Kommune fordelt på Nordby, Besser, Onsbjerg, Tranebjerg og Kolby Sognekommuner, der alle lå i Holbæk Amt. I 1962 blev de fem kommuner forenet til Samsø Sognekommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Tiden fra 1920 til 1970 var kendetegnet ved et støt fald i befolkningstallet, med undtagelse af årene omkring Besættelsen. Fra 1921 til 1970 faldt befolkningstallet fra 7.283 til 5.164. Nedgangen skyldtes i overvejende grad, at mange yngre mennesker flyttede fra Samsø. De ældre blev derimod boende, og i 1970 var 21 % af øens befolkning over 65 år, mens de 20‑39-årige kun tegnede sig for 17 %.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Nye gasflasker klar til afsending fra Brdr. Degn Maskin- & Beholderfabrik i Besser. Produktionen var begyndt under Besættelsen med en lille ovn lavet af skrotplader, kaldet Degns Sparekoger. Efter krigen fortsatte fabrikken med at producere bl.a. haveredskaber, gasgeneratorer til biler samt gasflasker til husholdningsgas til BP. Foto fra 1960-65.

.

Der stikkes hvide asparges ved Nordby i 1952. På dette tidspunkt var aspargesene en vigtig eksportvare for samsingerne. Hvide asparges havde været dyrket på Samsø siden 1800-tallet, men blev fra mellemkrigstiden en populær spise i den brede befolkning.

.

Samsø Andels-Svineslagteri begyndte driften i Ballen i 1930, så de mange svin, der produceredes på øen, ikke længere skulle fragtes levende over vandet. Fra slutningen af 1940’erne blev landbruget i stigende grad mekaniseret, og det medførte en kraftig reduktion af behovet for arbejdskraft og medfølgende fraflytning fra øen. I 1970 var størstedelen af øens erhvervsaktive beboere fortsat beskæftiget i landbrug eller fiskeri. Selv om mange af de helt små landbrug var blevet nedlagt eller sammenlagt siden 1950’erne, var størstedelen af brugene stadig mindre end 20 hektar. Det var stadigvæk korn, der udgjorde størstedelen af det dyrkede areal, men på mange af bedrifterne havde man også afsat en del plads til forskellige rodfrugter og andre grøntsager. Da Andelsmejeriet Trolleborg lukkede omkring 1960, blev bygningerne overtaget af Dansk Andels Ægexport, der også begyndte at konservere grøntsager, fx asparges. Traditionen med at producere tidlige kartofler og asparges med henblik på salg, som var blevet grundlagt i de første årtier af 1900-tallet, gjorde, at Samsø efterhånden havde overtaget Amagers traditionelle rolle som »urtehave« for resten af landet.

Der var blevet anlagt fast færgefart mellem Hou og Sælvig i 1936. Grundet risikoen for at gå på miner var driften efter Besættelsen indstillet helt indtil 1961.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Under Besættelsen blev to områder ved Brattingsborg og på Nordby Hede brugt som nedkastningspladser for våben til modstandsbevægelsen. Våbnene blev siden lagt i fiskekasser, der blev sendt ombord på ruteskibe til forskellige havne. De tyske soldater på Samsø holdt lav profil, og de mest dramatiske begivenheder var nogle luftdueller over øen mellem tyske og allierede fly.

Videre læsning

Læs mere om historie i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970