Igennem perioden kom landbrug til at beskæftige færre, mens stadig flere fandt arbejde inden for administration eller servicefag. Turismen voksede og spillede en vigtig rolle i kommunens økonomi. Befolkningstallet faldt hele perioden igennem, men i et langsommere tempo end før 1970.

Administrativ inddeling

Den nuværende Samsø Kommune havde allerede fået skabt sine kommunale grænser i 1962, og der skete med Kommunalreformen i 1970 ingen ændringer, hvad kommunegrænserne angik. Til gengæld skiftede Samsø Kommune amt fra Holbæk til Århus Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsnedgangen for Samsø fortsatte efter 1970, men i væsentlig langsommere tempo end tidligere. Fra 1970 til 1985 faldt befolkningstallet fra 5.164 til 4.693, og i 2005 var det på 4.125.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I de sidste årtier af 1900-tallet skete en erhvervsmæssig forskydning, idet størstedelen af de beskæftigede i 1998 arbejdede med forskellige former for administration eller service, mens langt færre var tilknyttet landbrug eller fiskeri, og 17 % var ansat i fremstillingsvirksomheder. Omkring år 2000 havde Samsø ca. 114.000 turistovernatninger om året, og den kraftige vækst i denne sektor blev af stigende vigtighed for øens økonomi. En særlig begivenhed, der tiltrak mange, var Samsø Festival, som blev afholdt første gang i 1990. Inden for landbruget var grøntsagsproduktionen fortsat vigtig. Dansk Andels Ægexport havde i stigende grad produceret konserverede grøntsager og blev i 1974 overtaget af lokale grøntsagsavlere og FDB (i dag: Coop) under navnet Samsø Konserves Fabrik (i dag: Samsø Syltefabrik). Mens kvægavlen blev udfaset, blev øen ved med at have en betydelig svineavl. Andelsslagteriet i Ballen (grundlagt 1930) var øens største private arbejdsplads, indtil det lukkede i 1999.

I 1997 begyndte Samsø en proces mod at ændre energiforsyningen fra fossilt brændstof til vedvarende energi.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Venstre og Socialdemokratiet var de stærkeste partier, og Venstre havde borgmesterposten gennem hele perioden.

Mere om politik og religion i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007