Thorkild Bjørnvig fotograferet i 1997 foran sit stråtækte hus i Nordby Bakker, hvor han fra 1973 boede sammen med sin kone, EU-politikeren Birgit Bjørnvig. Det var i denne periode, at Bjørnvig begyndte at interessere sig for økologi og skrive sine »miljødigte«, der bl.a. kan læses i digtsamlingerne Delfinen (1975) og Abeguder (1981).

.

Thomas Kingo leverede i 1675 en hyldest til Samsø og til øens ejer, rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld, i digtet »Samsøes Korte Beskrivelse, Dend Høy og Velbaarne Herre Her Peter Grefve til Griffenfeld«. Kingo spørger venligt »Vand-faste Samsøe, du ældgamle Fyrste-sæde,/Vær gunstig og tillad jeg paa dit Land maa træde«. Dernæst folder han naturen ud i flotte passager som »Dend brikke-rumped RAA hun føyter der omkring/Hiert kipped HARE der giør sine spoor og spring«. 200 år senere, i 1879, drog Holger Drachmann og Emmy på bryllupsrejse til Samsø. Han skrev begejstret i den københavnske presse om øen, hvilket styrkede turismen på Samsø.

Thorkild Bjørnvig og Thorkild Hansen var i mange år naboer i Nordby Bakker. De var begge inspirerede af den tyske filosof Friedrich Nietzsche og følte sig forbundet med naturen, men var ellers forskellige. Hansen var en rejsende, der opsøgte store historier fra verden som i Det lykkelige Arabien (1962), Jens Munk (1965) og i den såkaldte Slavetrilogien (1967‑70). Bjørnvig søgte derimod rod og hjem i den generøse natur på »en ø i det klare hav«. Der er begær efter sted i digtet »September« fra Stjærnen bag Gavlen (1947): »Fra Vandet stiger/Goplens rene/Klokkebevægelse/gennem mit Indre./Nældens Takvinge/lukker sig sort/paa Bjælken, for roligt/at overvintre«. Bjørnvig og Hansen ligger begge begravet ved Nordby Kirke.

Vibeke Grønfeldt blev født på en gård i Nordby, og Anne Marie Løn i et dyrlægehjem i Tranebjerg, begge i 1947. Løn forlod Samsø som barn, mens Grønfeldt er forankret på øen, også i sine romaner, hvor øen ikke har navn, men danner baggrund, således som det siges i Mulighedernes land (1989): »Hun kom fra en ø, hvor det hver sommer tordnede voldsomt. Hendes mors hus lå i udkanten af byen, to hundrede meter fra havet, og her knagede de vældige brag i murene og klirrede i de blankpudsede ruder.« Grønfeldt har boet sit voksenliv ved Vesborg Fyr i syd.

Eddie Thomas Petersen var hovedforfatter på tv-serien Strisser på Samsø (1997‑98). Kirsten Holst og datteren Hanne-Vibeke Holst skrev enkeltafsnit i serien, der skildrede lyse og mørke sider af øen i det klare hav.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur