De velbevarede gårde og skippergårde ligger tæt rundt om gadekæret i Nordby. Kunstneren Achton Friis skriver i De danskes Øer (udgivet 1926‑28) om Nordby, at gårdene lå så tæt, at man nogle steder kunne gå fra tag til tag.

.

Stendyssen kaldet Knøsen ved stranden i Nørreskifte foreviget i en akvarel fra 1871 af J.G. Burman Becker efter Jørgen Roed.

.

Marinemaleren C.F. Sørensen er født i Besser. Han blev som 11-årig sendt til København og begyndte i 1834 at følge undervisningen på Kunstakademiet. Foruden sine kendte marinemalerier har han bl.a. malet Gårdsplads på Samsø fra ca. 1850.

Martinus Rørbye besøgte øen i 1839 og kom siden jævnligt igen. Jørgen Roed, der opholdt sig på øen i kortere perioder, udførte i 1860 et maleri af sin svoger H.W. August Kruse, der var ansat som godsinspektør på Brattingsborg Gods. Siden har Holger Drachmann, J.F. Willumsen, Achton Friis og senere, i 1930’erne, Peder Mønsted alle skildret Samsø i deres malerier. I sommeren 1943 var en kunstnerkoloni bestående af Robert Jacobsen, Asger Jorn og Ejler Bille i Nordby på et længere arbejdsophold.

Kunstinstitutioner

Da Samsø Kunstforening blev etableret i 1986, valgte man ud over separatudstillinger med anerkendte kunstnere at arbejde i udstillingstemaer som »Vis mig dit billede!« med udlån af privatejede kunstværker fra øen, fx Richard Mortensen, Per Kirkeby, Svend Wiig Hansen, Knud Hvidberg, Loui Michael, Albert Mertz, Ole F. Olsen, Erik Glambæk, Theodor Philipsen, Allan Schmidt, Wolf Vostell, Clifford Wright m.fl. Udstillingen Frihedsstøtten – støttes friheden! rummede digte, tekster, foredrag og kunstnerisk optræden af i alt 37 kunstnere, forfattere og museumsfolk. Gennem alle årene har Samsø Kunstforening ca. fire gange om året udstillet arbejder af anerkendte kunstnere.

Mårup Galleriet er fast udstillingssted for Samsø Kunstforening.

Samsø Kommunes Billedkunstråd blev etableret i 2013 og støttes årligt med 30.000 kr. Billedkunstrådet rådgiver kommunen i kunstneriske beslutninger og kan også selv iværksætte kunstneriske initiativer.

Anton Rosens Hus på Anton Rosens Plads i Tranebjerg er efter en omfattende restaurering i 2016 åbnet for skiftende kunstudstillinger.

Kunstnere

I billedserien Hvid Form fra 2014-15 kombinerer Samsøkunstneren Ole F. Olsen elementer fra konkret kunst og ekstrem realisme med maleriets lys og stoflighed. Den forstørrede flue sidder på et stykke hvidt klæde, der brydes af geometriske former, og billedets grundmateriale, oliefarven, er udført med pensel.

.

Stående Bondepige fra Samsø fra 1847 af Martinus Rørbye. Rørbye var, ligesom mange i sin nationalromantiske samtid, fascineret af de mange forskellige egne af Danmark og Europa, han besøgte, og han havde ofte klædedragten som motiv.

.

Fra midten af 1950’erne bosatte malerne Erik Glambæk og Ib Buch sig på øen. Erik Glambæk var uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og var elev af bl.a. Vilhelm Lundstrøm og Olaf Rude. Glambæk arbejder med oliemalerier af landskabet, der var inspireret af modernistisk reduktion af formerne i de flade engområder ved Stavns Fjord og lyset omkring de karakteristiske »loer«. Ib Buchs malerier har både landskabet og landsbymiljøet som motiv med en udsøgt forenklet farvepalet. Indtil midten af 1970’erne var Glambæk og Buch de eneste udøvende kunstnere på øen.

Erik Gram-Hanssen boede og arbejdede på Samsø i en årrække fra midten af 1970’erne. Sammen med maleren Ole F. Olsen og forfatteren Vibeke Grønfeldt stod han bag et fælles udstillingsprojekt, der blev afholdt i København.

Flere kunstnere er i de senere år flyttet til øen, bl.a. billedhugger og maler Benny Dröscher i Nordby, hvis stil trækker på både surrealisme og popkunst. Portrætmaleren Niels Winkel har arbejdet her, ligesom den nyabstrakte billedkunstner Kit Carlsen har fast tilknytning til øen. Den nyekspressive maler Ulrik Witt har eget galleri i Hårdmark i sommerhalvåret.

Kunst i det offentlige rum

Ved bugten Sælvig står Aka Høeghs skulptur, der er uden titel, men i folkemunde kaldes Isbjørn. Skulpturen blev opstillet i 2007. Værket blev til på en workshop, som foreningen Betonlaboratoriet afholdt på øen. I den forbindelse skabtes Betonruten, hvor en række kunstnere fik mulighed for at arbejde med materialet og donere værker til projektet.

.

Et af de tidligste kunstværker på Samsø var en buste af stifteren af Samsø Realskole, Michael Blegvad. Den blev skabt af en af periodens relativt få kvindelige billedhuggere, Julie Marstrand, og opstillet i 1917 i Tranebjerg. Skulpturerne Spiren og Vækst af Ole Christensen, der blev opstillet i hhv. 2017 og 2019 ved Anton Rosens Hus i Tranebjerg, repræsenterer en formalistisk genre inden for skulptur, der reducerer naturformer til enkle, klare former hugget i granit. Skulpturen Ascent of the Mighty Trident fra 2018 af Jens Settergren relaterer sig stedsspecifikt til Energiakademiet på Strandengen 1 ved Ballen. Her er en jordvold med form af en stigende spiral, der afsluttes med en stålskulptur. Stålskulpturen ligner et forstørret elektrisk kredsløb, som modtager eller sender energi.

Samsøfærgen Prinsesse Isabella fik ved sin indvielse i 2015 en udsmykning af fotokunstneren Carsten Langkilde og forfatteren Vibeke Grønfeldt. Langkildes fotomontage består af ca. 100 fotografier, der belyser, ofte humoristisk, »alt det på øen man normalt ikke får øje på eller ser«.

Ballen Færgehavn blev indviet i 2015. Terminalen er udsmykket med en fotoserie på 12 stillbilleder fra videoen Dråben fra 2016 af billedkunstneren Ole F. Olsen.

Foreningen Betonlaboratoriet har i samarbejde med øens cementfabrik inviteret danske og internationale kunstnere til at arbejde eksperimenterende med beton som materiale. Kunstnere, der har deltaget i Betonlaboratoriets workshops i hhv. 2004, 2007 og 2012, har alle doneret værker til øens Betonrute. Det gælder fx Aka Høegh, Guðjón B. Ketilsson og Rie Toft.

Foreningen KOKS – Kunst & Kultur Samsø er en interesseorganisation for kunstnere, der arbejder for at fremme kunst på Samsø. Foreningen arrangerede i hhv. 2018 og 2019 kunstbegivenheden KunstØ, en uge med workshops, udstillinger og foredrag, der bygger på samarbejde mellem kunstnere fra øen og inviterede udefra. Arrangementet vil blive gentaget i 2020.

Kunsthåndværk og design

På Samsø dyrkes kunsthåndværket især i form af keramik og smykkekunst. I Nordby fremstiller keramiker Sigrid Hovmand geometrisk dekorerede stentøjskrukker i sit værksted. Af smykkekunstnere kan nævnes Ulla og Bent Ranum, Bente Wagner, Helle Bach og Evelyn Iversen. I Sildeballe arbejder Ulla Enevoldsen med avanceret papirhåndværk og installationer, mens Benjamin Hansen arbejder med design og grafisk design fra sit atelier i Nordby.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst