Teksten
.
Bruddet
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281160
Sted- og lokalitetsnummer
160305-133
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Står nord for kommunegrænsen, øst for vejen i vejkanten. Stenen er af granit. Forsiden vender mod vest mod landevejen. Stenen er 178 cm. høj og måler ved soklen 55x28 cm. 70 cm. oppe er stenen knækket og repareret. Øverst en indhugget kongekrone bestående af to parallelle horisontale riller med tre slanke spir, hvor den midterste er højest. Alle spir afsluttes med en rund fordybning. Ligeledes ses der i det horisontale bånd af riller tre prikker. Over den midterste kronespids et ligebenet kors. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 2 horisontale riller. Bagsiden er afrettet men uden tekst.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbanepæl stående ved den østlige side af vejen mod Nim, nord for sognegrænsen.
2013
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVildtbanesten. Står nord for kommunegrænsen, øst for vejen i vejkanten. Stenen er af granit. Forsiden vender mod vest mod landevejen. Stenen er 178 cm. høj og måler ved soklen 55x28 cm. 70 cm. oppe er stenen knækket og repareret. Ved nyberejsningen i 1997 (registreret under f.nr. 281155) er stenen kun beskrevet som ca. 73 cm høj målt fra jordoverfladen, 38 cm bred og 26/18 cm tyk ved basen. Den var på det tidspunkt delvist nedgravet. Øverst en indhugget kongekrone bestående af to parallelle horisontale riller med tre slanke spir, hvor den midterste er højest. Alle spir afsluttes med en rund fordybning. Ligeledes ses der i det horisontale bånd af riller tre prikker. Over den midterste kronespids et ligebenet kors. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 2 horisontale riller. Bagsiden er afrettet men uden tekst. Fortidsmindet er seværdigt. Der er offentlig adgang.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten af granit. Står i vejkanten dvs. synlig fra offentlig vej. Se beskrivelsen under museal besigtigelse 2013.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links