4801 nordligste af de tre sten. Set fra N.
.
4799 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36277
Sted- og lokalitetsnummer
050309-4
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 vildtbanepæle 3 sten af Fakse kalk. De er ca. 90 cm høje og måler ved jord- overfladen ca. 50 x 32 cm. På de to sider har hver sten ind- hugget følgende indskrift: "B. W. 1782". Stenene står i Nysko- ven på et lille trekantet areal. Ovennævnte mindesmærker må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor3 vildtbanepæle af Fakse kalk. Opstillet hvor tre skovveje mødes. Stenene er ca. 90 cm. høje over jordoverfladen og måler i tværsnit ca. 50 x 32 cm. På begge sider af hver sten er indhugget: B.W. 1782
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister3 Vildtbanepæle stående på lille trekantet areal.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links