oversigt, F5 SA WB 1762 N18, set fra NØ
.
F5 SA WB 1762 N18, forside
.
WB 1762 N19, forside
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342457
Sted- og lokalitetsnummer
040108-104
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. : umatrikuleret vejstykke Tingl.: ikke tinglæst dekl. af 3.12.1962 2 vildtbanesten Stenene er ca. 1 m høje og bærer under indhugget krone føl- gende indskrift: F 5 // SA // WB // 1762 // N 19 F 5 // SA // WB // 1762 // N 18 2 vildtbanesten står i amtsskellet på Dambro på hver side af Holbæk-Sorøvejen. (km 28.860).

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 vildtbanesten (4 dele, granitsten), 1,5 x 0,4 x 0,2 m. V for Dambro er 3 sten, Ø for 1. MOD V er der S for Sandlyng å 1 sokkel mål ca. 0,7 x 0,3 x 0,23 m med bredside ud mod vej (Dambro). Omtrent 1,7 m N for denne er 1 øvre halvdel af vildtbanesten, mål ca. 1,05 x 0,3 x 0,23 m, med ud- og indhugget krone med indskrift neden- under : F5 / SA / WB / 1762 / N 18 - indskrift vender mod vejen (SØ). N for denne er endnu en sokkel, mål ca. 0,8 x 0,27 x 0,27 m, delvist flækket foroven, afstand mellem denne og S-sokkel er ca. 9 m. Efter stenenes granulation og farve kunne det tyde på, at denne sokkel og øvre del S for åen hører sammen. MOD Ø er der N for åen en vildtbanesten, mål ca. 1,45 x 0,38 x 0,23 m (har tidligere været knækket, tværs gennem indskrift SA, nu sat sammen). Ud- og indhugget krone, derunder indskrift : F5 / SA / WB / 1762 / N 19 - vender mod NV (mod vejen). Stenene står i rabat ved Dambro langs den gamle landevej Sorø - Holbæk, ret lavt i terræn - nu omgivet af højt græs. NB : I have ved Vielsted er en vildtbanesten-overdel, "stammer" fra Vielsted Mølle, hvor ejeren var historisk interesseret - kan muligvis høre til en af disse sokler ? (stenen ikke fredet - men beskrevet uden nr. - juni 1983) ** Seværdighedsforklaring ** Flere vildtbanesten ved Dambro over Sandlyng å - flere i området.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbanesten på østsiden af vejen og Dambro, nord for Sandlyng å, 1,45 x 0,38 x 0,23 m.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links