Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281156b
Sted- og lokalitetsnummer
160307-121
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Stenen er af granit. Forsiden vender mod vest. 55 x 22 cm ved grunden, 35 x 20 cm i toppen. 163 cm høj. Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af riller med tre prikker i. Under kronen inskriptionen: C6//SA//WB//A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 4 horisontale riller. Bagsiden er afrettet med tydelige kløvemærker, men uden tekst. Vildtbanestenene er placeret ved sognegrænsen på hver sin tide af den gamle landevej mellem Nim og Underup.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. Flyttet tilbage til den gamle landevej mellem Nim og underup, ved sognegrænsen i vejens østlige kant (j.nr. SN 6111-0723/93. Stenen er af granit, prikhugget og med groft afrettet bagside. Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids og en skrå rille udstrålende fra de to flankerende spidser. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af to riller. Under kronen inskriptionen: (6//SA// SA UB A 1744 Under c'et en rille. På smalsiden i højde med kongekronen er to indhuggede riller. Alt malet med hvidt ** Seværdighedsforklaring ** Meget idyllisk gammel vejstrækning flankeret af højrækker syd for (gravpladsen i Nim Skov) og øst for på højdedraget, hvor det ældsgte vejforløb sikkert har fortsat.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVildtbanesten. Står ved sognegrænsen vest for vejen (den gamle landevej mellem Nim og Underup). Stenen er af granit. Forsiden vender mod øst. Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af riller med tre prikker i. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 OBS Inskriptionen lyder i dag anderledes end som beskrevet ved nyberejsningen i 1997 – evt. skyldes ændringerne en ny opmaling, som har tolket teksten forkert. I dag er kun den del af inskriptionen der er opmalet synlig og læsbar. På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 4 horisontale riller. Al tekst er opmalet med hvid maling. Bagsiden er afrettet men uden tekst. Fortidsmindet er seværdigt. Der er offentlig adgang samt opstillet infoskilt ved stenen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links