Faktaboks

Vilhelm Petersen
Født
9. januar 1851, Odense
Død
17. juni 1931, Odense
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

Vilhelm Petersen holdt sig i begyndelsen af sin virksomhed tæt til J.D. Herholdts og Hans J. Holms historicerende linie med fine rødstensbygninger i italiensk renæssance. Med årene og de større opgaver blev hans udtryksmåde friere, og selv om han var særdeles velbevandret i de historiske stilarter, anvendtes de tilbageholdent og fik en personlig karakter, der for eksempel i Toldkammeret i Odense kan minde om Martin Nyrops rådhus i København. Hans praktiske dygtighed som bygmester var stor, han havde forkærlighed for det regelmæssige, skarpkantede og fastholdt i sine bygninger altid helheden på en klar og behersket, men dog levende måde. Langt den største del af hans omfattende produktion faldt ind under hans embedsvirksomhed som kongelig bygningsinspektør. En tilsvarende enkelhed kendetegner også hans kirkebygninger, der følger dansk tradition med kor, skib og et kraftigt tårn i vest.

Genealogi

Petersen, Jens Vilhelm, 1851-1931, arkitekt. *9.1.1851 i Odense, †17.6.1931 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Tømrerm., brandmajor Rasmus P. og Bolette Jørgensen. ~9.1.1887 i Lumby med Marie Gottschalt, *1.2.1858 i Odense, †1.12.1951 smst., datter af skorstensfejerm. Carl G. og Marie Aagaard.

Uddannelse

Udv. præliminæreksamen fra Odense Katedralsk.; tømrersv.; dimitt. fra Tekn. Sk., Odense (Carl Lendorf); Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. (Hans J. Holm) okt. 1870, afg. dec. 1875, lille guldmed. 1881.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links