Støbning af bronze kræver temperaturer over ca. 900-1085 grader, som er bronzens smeltepunkt. Ved efterlignende eksperimenter har man kunnet påvise, at smeltningen af metallet formentlig er foregået i et trækulsbål under kraftig lufttilførsel fra en blæsebælg forsynet med en dyse af brændt ler. Sådanne dyser forekommer i sjældne tilfælde i de arkæologiske fund. Smeltningen af bronzen skete i åbne lerdigeler, som er små kraftige skåle med en hældetud, fremstillet af ler og kvartssand. Også de er fundet ved arkæologiske udgravninger. Digelen dækkedes af trækul, som antændtes, og ved tilførsel af luft fra blæsebælgen kunne man bringe temperaturen i bålet op på så høje varmegrader, at bronzen i digelen smeltede. Til selve støbningen kunne man anvende en todelt form af f.eks. fedtsten, som den flydende bronze blev hældt ned i. Støbeformen skulle være forvarmet til 400-500 grader. Ellers køledes den ihældte bronze for hurtigt og udfyldte ikke hele hulrummet. Hele processen måtte foregå meget hurtigt, idet den smeltede bronze ikke kunne holdes flydende i mere end 10-15 sekunder. Når metallet var afkølet og størknet, kunne formen skilles ad, og den færdige bronzegenstand tages ud. I nogle af bronzealderens offerfund kan man finde f.eks. økser, hvor støberandene langs kanterne ikke er blevet pudset af. Ved støbningen af mere komplicerede genstande anvendtes en teknik, der kaldes "cire perdue" ("den tabte voks' teknik"). Først formedes der en model af genstanden i voks, og til denne fastgjordes tynde voksstænger, som når voksen smeltede bort, skulle danne støbekanaler for den flydende bronze. Derpå blev det hele indkapslet i ler og brændt, således at voksen smeltede. Denne type form kunne ikke skilles ad og genbruges, men måtte slås i stykker, når støbningen var tilendebragt. Meget tyder på, at de spiralmønstre, som findes på mange af bronzegenstandene fra den ældre bronzealder, er blevet stemplet ind i voksmodellen med en oprullet metaltråd inden støbningen. Andre typer af dekoration er dog sandsynligvis først blevet punslet ind i den færdigstøbte bronze.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links