Solvognen fra midten af ældre bronzealder viser, at man allerede på dette tidspunkt havde vogne, formentlig især til ceremoniel brug. I flere offerfund fra yngre bronzealder optræder der hesteudstyr, primært seletøjsplader af bronze, der har siddet som pynt på siderne af hesten. De fleste seletøjsplader er fladt hvælvede med en knap på toppen, men der findes også en mere halvkugleformet type, som afsluttes i en spids. På bagsiden sidder en øsken til fastgøring på en af seletøjets læderremme. Seletøjspladerne stammer fra det vestlige Centraleuropa, men visse af de danske eksemplarer er sandsynligvis lokale efterligninger. I en mose i Østjylland (Råddenkær) er der fundet en seletøjsplade af guld; den er fremstillet i Sydøsteuropa og er yngre end de øvrige. Bidsler er kun kendt fra nogle få fund: dels i form af hele bronzebidsler forsynet med store runde rasleblik, der kunne ringle, når hesten bevægede sig; dels i form af sidestænger, der skulle holde et bidsel af en anden type fast i hestens mund. Fra et sydvestfynsk offerfund (Egemose) har man vidnesbyrd om selve vognen: her fandtes et lerkar, indeholdende over 1000 forbrændte nagler og beslag fra en vogn af centraleuropæisk oprindelse. Man kan desværre hverken sige, om denne vogn har haft to eller fire hjul, eller hvordan den i øvrigt har set ud.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links