Solvognen fra Trundholm er et enestående stykke, der hører hjemme i den ældre bronzealders religiøse verden. Hesten skal forestille at trække solen hen over himlen, og begge er anbragt på en sekshjulet vogn, som har kunnet indgå i f.eks. ceremonielle optog. Solskiven, der måler ca. 26 cm i diameter, består af to let hvælvede bronzeplader, der er støbt sammen ved hjælp af en ydre bronzering. Begge sider er dekoreret med cirkel- og spiralmønstre, men kun på den ene side findes en tynd, delvis bevaret guldbelægning. Formentlig symboliserer skivens to sider dag og nat. Den ca. 29 cm lange bronzehest er støbt over en kerne af ler. På dens hals sidder resten af en øsken, der må have været forbundet med en tilsvarende på kanten af solskiven. Et par små huller ved hestens mund antyder, at den oprindelig har været udstyret med et bidsel. Dens øjne, manke og seletøj er markeret med fine ornamenter på hoved og hals. Halen er hul, og heri har formentlig siddet en dusk af rigtige hestehår. Ud over solvognen, som er en af Europas ældste vogne, er der i en jysk grav (Tobøl) fra samme periode af bronzealderen, fundet et enkelt hjul, der i størrelse og konstruktion minder meget om solvognens, og som måske stammer fra en lignende miniaturevogn. Endelig findes der et lille antal guldbelagte skiver, bl.a. fra i en grav i Jægersborg Hegn, der leder tanken hen på Solvognens forgyldte skive, og som utvivlsomt også skal tolkes som solsymboler.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links