Enkle knapper fremstillet af rav forekommer i nogle få grave fra ældre bronzealder (bl.a. Søviggårde). Knapperne er kegleformede og på undersiden forsynet med borede huller til fastsyning på tøjet. I løbet af yngre bronzealder bliver de enkle knapper (jf. "dobbeltknap") mere almindelige og kendes i forskellige udformninger og materialer. Mest udbredt er de såkaldte stangknapper, der som oftest består af en 4-7 cm lang riflet bronze- eller (i sjældne tilfælde) guldstang med øsken på midten og undertiden med små runde plader ved enderne. Derudover forekommer der runde, hvælvede bronzeknapper med øsken eller tværstang på bagsiden, og endelig er der i Jylland, først og fremmest i Viborg-området, fundet adskillige knapper af ben. Sidsnævnte er enten korsformede, runde, firkantede eller aflange, har et gennemboret hul i midten og er dekoreret med indridsede stregmønstre. De forskellige knapper må utvivlsomt have hørt til klædedragten eller bælteudstyret i yngre bronzealder, men periodens brandgrave giver af gode grunde ingen oplysninger om, hvordan de konkret har været anvendt.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links