I Danmark foreligger der tre eksemplarer af krumsværd fra begyndelsen af bronzealderen, to af bronze (Rørby) og ét af flint. Desuden er der i Sverige fundet to lignende bronzesværd. Måske er de krumme sværd efterligninger af tveæggede bronzesværd i en snabelformet skede, men man kender ikke til de fremmede sværd, der kan have dannet forbillede. De danske sværd har givetvis ikke haft nogen praktisk funktion, men udelukkende været til ceremoniel brug. De to næsten ens sværd fra Rørby er smukt dekoreret med trekant- og liniemønstre, og under grebet sidder en øsken til ophængning. På det ene sværd er der indpunslet et skib af den type, der kendes fra bronzealderens helleristninger. Den lille skibsfigur med højt svungne stævne og markering af roerne er den ældste danske skibsafbildning.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links