En storplettet perlemorsommerfugl har taget hvil på blomsten af en liden klokke og viser med sine store, sølvfarvede spejlpletter på undersiden af de sammenklappede vinger, hvorfra den har sit populærnavn. Den letgenkendelige sommerfugl har en lang flyvetid, og fra april og helt ind i oktober kan man se den på vingerne over Årup Hede, Åskov Hede og Stengelmose samt i lysningerne i bl.a. Stursbøl Plantage.
.

Årup Hede, også kendt som Fladså Hede, strækker sig ind mellem Rødding og Gram Bakkeøer ved Årup lige nordvest for Brogård Plantage. Heden er en såkaldt indlandsklithede, som ligger omkranset af skov og landbrugsarealer på sydsiden af Fladså.

På det åbne hedeareal vokser bl.a. hedelyng, revling og klokkelyng samt mere sjældne arter som plettet gøgeurt, guldblomme og håret visse. Det er også her, at insekterne og edderkopperne når deres største mangfoldighed. Her flyver dagsommerfugle som engrandøje, sandrandøje, okkergul randøje og storplettet perlemorsommerfugl, mens mariehøneedderkop og trehornet skarnbasse skal findes nede mellem lyngen og græsset. Dertil kommer den sjældne sommerfugl sodfarvet sækspinder, som blev fundet for første gang i Danmark ved Stensbæk d. 17. maj 1952 og siden 1990 har optrådt talrig på Årup Hede. Som andre sækspindere er det kun hannen, som i foråret forlader kokonen eller »sækken« for at flyve ud for at finde nyklækkede, parringsmodne hunner. Parringen foregår, mens hunnen stadig er i kokonen, og det er også her, hun lægger sine æg.

Der er registreret knap 90 forskellige fuglearter fra heden. Ynglefuglene omfatter bl.a. natravn, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade, og i 2019 ynglede tranen i området. Derudover fouragerer hedehøgen ofte over heden og i ådalen.

For at forhindre sommerhusbyggeri og for at bevare det åbne hedeareal blev 104 ha af Årup Hede fredet i 1978. I dag ejes området af Naturstyrelsen, der bl.a. plejer heden med fåregræsning og regelmæssige afbrændinger.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land