De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Haderslev Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet i Haderslev Kommune påvirkes især af havet og kommunens varierede terræn, som er fladt og sandet mod vest, mens det mod øst rejser sig op mod Den Jyske Højderyg. Øst for højderyggen, ud mod kysten, findes et bakket terræn med dale.

Samlet set ligger årsmiddeltemperaturen lige på landsgennemsnittet. Lillebælt dæmper dog temperaturvariationen i de kystnære områder, om end dalene kan få ret lave vintertemperaturer. I vest giver den sandede jordbund en god opvarmning om sommeren med en del bygedannelse. Det er også her, at de højeste temperaturer nås.

Klimaet er tørrere i øst, hvilket skyldes, at luften presses til vejrs på sin vej over Den Jyske Højderyg, så der dannes skyer og en del nedbør. Det tørrer luften ud, inden den når den østlige del af kommunen, som ud mod Lillebælt er et af Sønderjyllands tørreste områder.

Alligevel er Haderslev i både april, maj, juli og august en af landets ti vådeste kommuner, og samlet set ligger årsnedbøren en del over landsgennemsnittet. Med den megen nedbør følger også mange skyer, og antallet af solskinstimer ligger derfor under landsgennemsnittet. De kystnære områder ud mod Lillebælt i øst får mest sol.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima