Krigergrav
.
Krigergrav
.
Krigergrav
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271056
Sted- og lokalitetsnummer
160403-177
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1865 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2710:56 Krigergrav fra krigen i 1864. Grædstrup Kirkegård. Graven er 180 cm bred og 210 cm lang, og omkranset af en lav hæk på de tre sider. Forkanten er derimod belagt med otte chaussésten. I midten af gravens grusbelægning ses ti mindre chaussésten i en cirkel, som om¬kranser en blomsterplante. Bag denne – og i tilknytning til hækken - står selve gravstenen. Gravstenen består af selve gravstenen med en indsat hvid, cirkulær inskriptionsplade. Omkring inskriptionspladen ses en laur¬bærkrans med sløjfe samt et sværd og en bajonet i relief. Ovenpå grav¬stenen står et hvidt kors af sten. Selve gravstenen er 75 cm høj, 65 cm bred, og 32 cm tyk. Korset er 45 cm højt, 30 cm bredt, og 5 cm tykt. På inskriptionspladen står med sort skrift: ”Her hviler Støvet af / Invalid / Søren Peter Hansen / født d. 28. Nov. 1837/ Saaret ved Dybbøl d. 18. April 1864 / død paa Dauding Mk. D. 28. April 1865 / Det ædle Blod det flød / for Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær salig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære Søn”. Gravstenen er sat over forstærkningsmand ved kavaleriet Søren Peder Hansen. S.P. Hansen, der var søn af husmand Hans Sørensen og Sidsel Sørensdatter, blev født på Dauding Mark den 28. november 1837, og såret ved et skud i låret ved Dybbøl den 18. april 1864. Efter at være hjemsendt fra lazarettet i november 1864, døde han på Dauding Mark den 28. april 1865. Beplantning og grusbelægning kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav fra krigen i 1864. Graven er 180 cm bred og 210 cm lang, og omkranset af en lav hæk på de tre sider. Forkanten er derimod belagt med otte chaussésten. I midten af gravens grusbelægning ses ti mindre chaussésten i en cirkel, som omkranser en blomsterplante. Bag denne – og i tilknytning til hækken - står selve gravstenen. Gravstenen består af selve gravstenen med en indsat hvid, cirkulær inskriptionsplade. Omkring inskriptionspladen ses en laurbærkrans med sløjfe samt et sværd og en bajonet i relief. Ovenpå gravstenen står et hvidt kors af sten. Selve gravstenen er 75 cm høj, 65 cm bred, og 32 cm tyk. Korset er 45 cm højt, 30 cm bredt, og 5 cm tykt. På inskriptionspladen står med sort skrift: ”Her hviler Støvet af / Invalid / Søren Peter Hansen / født d. 28. Nov. 1837/ Saaret ved Dybbøl d. 18. April 1864 / død paa Dauding Mk. D. 28. April 1865 / Det ædle Blod det flød / for Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær salig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære Søn”. Gravstenen er sat over forstærkningsmand ved kavaleriet Søren Peder Hansen. S.P. Hansen, der var søn af husmand Hans Sørensen og Sidsel Sørensdatter, blev født på Dauding Mark den 28. november 1837, og såret ved et skud i låret ved Dybbøl den 18. april 1864. Efter at være hjemsendt fra lazarettet i november 1864, døde han på Dauding Mark den 28. april 1865. Beplantning og grusbelægning kan vedligeholdes som hidtil.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links