Vildtbanepæl
.
Vildtbanepæl
.
Vildtbanepæl
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271048
Sted- og lokalitetsnummer
160403-84
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/9 1969 19/12 1988, omtinglyst. 1969: Vildtbanesten Stenen er 1,60 m høj og måler ved jorden 0,38 x 0,26 m. Dens top er udhugget som en krone, og stenen har følgende indskrift på vestsiden: C 6 S D A 1743 No 6 Stenen står i vejkrydset i Hovedskov, 1300 m NV for Græstrup kirke på vejen til Løvet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller be- skadiges ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende mate- rialer.

Undersøgelseshistorie

1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Vejhjørnet staar en saakaldt "Vildtbanesten med Chr.VI Navnetræk m.m. En anden staar i Løvet Skov, nær Landevejen, henimod Sogneskellet mod Brejrup, en trdje henligger paa en fredlyst Høj under Vaabensholm, Føvling Sogn.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten i samme tilstand som tidligere beskrevet. 1988: Vildtbanepæl. Stenen er 160 cm høj og måler ved jorden 38 x 26 cm. Dens top er udhugget som en krone og på forsiden, som vender mod Ø, er indhug- get: C6 SD A1743 No 6
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. Stenen er 160 cm høj og måler ved jorden 38 x 26 cm. Dens top er udhugget som en krone og på forsiden, som vender mod Ø, er indhugget: C6 SD A1743 No 6
1988
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVildtbanesten stående i vejkanten.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumStår i vejkanten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links