Allindelille Fredskov er en lille skov (57 ha) sydøst for Allindelille. I 2011 købte Danmarks Naturfredningsforening skoven, da den tidligere ejer, Københavns Universitet, ellers ville sælge skoven til private investorer. Siden er skoven overdraget til Danmarks Naturfond. Allindelille Fredskov ligger på en meget stor flage af skrivekridt, hvilket har givet grobund for en række kalkelskende planter som hulkravet kodriver, blågrøn star, blå anemone, blåtoppet kohvede og pilealant. Men skoven er især kendt for sine orkidéer, ægbladet fliglæbe, rederod, sværdskovlilje, hvidgul skovlilje, rød skovlilje og de to meget sjældne flueblomst og knælæbe. Allindelille Fredskov er det eneste sted i Danmark, hvor der vokser flueblomst.

Mange af arterne kræver lysåbne voksesteder med lav vegetation, en tilstand, der ikke forekommer ved almindelig skovdrift. Derfor har en gruppe af ildsjæle siden 2009 plejet lysåbne områder med høslæt og rivning samt fjernelse af opvækst. Det har medført stor fremgang for bl.a. flueblomst og forekomst af kalkøjentrøst, der ellers ikke var set i mere end 60 år. Insektlivet er også bemærkelsesværdigt og tæller bl.a. den meget sjældne grøn pragttorbist. Der er set 96 fuglearter i skoven. Ynglefuglene omfatter bl.a. ravn.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove