Satholmskort v. Andreas Lous 1775.
.
Oversigt Barakke Batteri fra NV
.
Position for Betonbrisk i N, fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Tårnby Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32321
Sted- og lokalitetsnummer
020311-58
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1904 e.Kr. - 1932 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Barakke Batteri er et åbent jordværk med tre betonstøbte kanonbriske. De to er placeret nordvest for Barakkegård. Den tredje faste kanonstilling ligger sydvest for gården og er en cirkulær betonbrisk indbygget i et bevaret jordværk. Af batteriets militære bygninger er bevaret det betonstøbte fundament og gulv til en barak, som har ligget umiddelbart nordvest for Barakkegård. Den nedre del af batteriets lave projektørtårn af træ på et betonfundament er ligeledes bevaret og ligger umiddelbart nordøst for gårdens østlænge. En kort jordrampe, som fra syd løber frem til batteriet, har båret et sidespor til Saltholmsbanen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiBarakke Batteri er et åbent jordværk med tre betonstøbte kanonbriske. De to er placeret nordvest for Barakkegård og var oprindeligt dækket bag halvmåneformede jordvolde, som nu er udjævnede. Den tredje faste kanonstilling ligger sydvest for gården og er en cirkulær betonbrisk indbygget i et bevaret jordværk. Barakkegård fungerede som kaserne for batteriet, og nord og vest for gården var opført træbygninger i form af en remise til Saltholmsbanens lokomotiv, et ammunitionsdepot og en del andre bygninger. Foruden selve Barakkegård er der af disse bygninger i dag kun bevaret det betonstøbte fundament og gulv til en barak umiddelbart nordvest for gården. Den nedre del af batteriets lave projektørtårn af træ på et betonfundament er ligeledes bevaret og ligger umiddelbart nordøst for gårdens østlænge. En jordrampe til et sidespor til Saltholmsbanen ses fra syd at føre op mod stedet, hvor remisen lå. Også den såkaldte Stenlade, som er en ældre bygning på stedet opført i 1881 af Kastrup Værk, var inddraget til militært formål - bl.a. med en ikke bevaret kikkertstation ved sydgavlen. Rundt om denne klynge bygninger var flere steder opkastet jordbrystværn, som i dag er vanskelige at erkende.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links