Kaserne og kasemat fra N
.
Saltholmsbanens tracé, fra SSV
.
Gravens SØ-del set fra batteriøen, fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Tårnby Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32324
Sted- og lokalitetsnummer
020311-61
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1932 e.Kr.); Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1933 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Saltholm Batteri er et åbent jordværk med våd grav. Batteriet er forsynet med to betonbriske til kanoner. De to briske er adskilt af en jordtravers, der på toppen har to betonstøbte kikkertstationer og en betonstøbt elevatorbrønd til en projektør. I traversen er tillige indbygget en betonstøbt kasemat med ammunitionsmagasin og rum til en penta-motor og til forråd. Umiddelbart vest for kasematten ligger en kasernebygning, forsynet med skydeskår i de tre sider og i hjørnerne. Skydeskårene er tilmurede, men synlige. Der er sprængt huller i betonen til vinduer og døre i batteriets kasernebygning. Forsvarsanlægget var tillige forsynet med en smalsporet jernbane anlagt fra Barakkebro og frem til Batteriet. Det ca. 3,5 km lange sportracé er omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSaltholm Batteri er et åbent jordværk med våd grav. Til batteriets kanoner er der to betonbriske adskilt af en jordtravers, der på toppen har batteriets ildledelsesinstallationer i form af to betonstøbte kikkertstationer og hertil en betonstøbt, firkantet elevatorbrønd til en projektør. I traversen er yderligere indbygget en betonstøbt kasemat, som indeholder batteriets ammunitionsmagasin og rum til en pentamotor og til forråd. Umiddelbart vest for kasematten ligger en lille, rektangulær kasernebygning, forsynet med skydeskår i de tre sider og i hjørnerne. De er nu tilmurede, men synlige. I 1973 blev der sprængt huller i betonen til vinduer og døre i kasernebygningen. Batteriet er ellers velbevaret. Batteriet var uden for den våde grav oprindeligt omgivet af en pigtrådsspærring. Til betjening af batteriet med transport af forsyninger og mandskab blev der i 1915 anlagt en 3,5 km lang, smalsporet jernbane fra Barakkebro og frem til Batteriet. Et sidespor med togremise fandtes ved Barakke Batteri. Materiellet til den militære jernbane blev solgt og fjernet i 1933. Tilbage er sportracéet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links