sprængt anlæg set fra sydøst
.
bevarede dørhængsler
.
gang med afmonteret dør
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400918
Sted- og lokalitetsnummer
220304-304
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Arealet, hvor batteriet ligger, er ca. 223 m NØ-SV og ca. 70 m NV-SØ. Batteriet er delvist sprængt. Intakt er den vestligste bunker samt batterigrav. Den intakte bunker er nedgravet i terræn. Batterigraven er ca. 108 m lang, ca. 5,5 m bred i toppen og 1,5 - 2,5 m i bunden, ca. 1,5 m dyb.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeddelt til NST, men ikke tinglyst: **************************** Del af Sikringsstilling Nord – Den Ø-lige del af ”Lerskov Batteri”, bestående af en ammunitionsbunker og 2 itusprængte maskinrum. (Resten af batteriet, med kanonbrisk og sanitetsbunker, ligger på naboejendommen V herfor). Henligger i græs.
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Batteriet er delvist sprængt. Arealet hvor batteriet ligger måler ca. 223 meter nordøst-sydvest og ca. 44 meter nordvest-sydøst. Intakt er den vestligste bunker samt batterigrav. Den intakte bunker er græsdækket og nedgravet i terræn. Den består af et dobbeltrum opført over en forskalling af krumvalsede bølgeblikplade. Foran rummene findes en 1,3 m bred gang hvorfra der er indgang til begge rum. Der har oprindeligt siddet massive jerndøre foran indgangene til rummene. Den ene dør er bevaret, men pillet ned ad sine hængsler. I bunkerens facade er to 0,8 m brede indgange. Den nordligste indgang er spærret. Bygningen er udvendigt langs facaden ca.16,30 m lang og ca. 3 m høj. Bygningen er ca. 9 m bred. Ståhøjden i midten af begge rum er 2,10 m . Batterigraven er ca. 108 meter lang, ca. 5,5 m bred i toppen og 1,5 - 2,5 m i bunden, ca. 1,5 m dyb. Anlægget er identisk med batteri nr. 9 som ifølge Mogens Scott Hansen var bestykket med et stk. 24 cm kanon, og bestod foruden brisken af et vestligt opholdsrum og længere mod øst lå to mindre opholdsrum samt et ammunitionsrum. I mellem ammunitionsrummet og brisken løb en batterigrav beregnet til en 600 mm ammunitionsbane. Brisken og det vestlige opholdsrum lå oprindeligt i åbent terræn, mens de tre østligste rum lå i skov. Batteriet blev inden sprængning delvist opmålt af premierløjtnant N. C. Bistrup i 1922, Afsnit 2, plan 10 og 11.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links