højen set fra vest
.
Højen set fra vest
.
højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40094
Sted- og lokalitetsnummer
220304-160
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 11 m (nord-syd) - 12,5 m (øst-vest). Mod vest er ca. 1/4 af højen bortskåret af vej, fod og nederste del af højside bortskåret mod syd, øst og nord af ager. I stik øst går et dige ind til højen. Sænkning i nordsiden omtrent til top. I top et ca. meterdybt hul overgroet med brom- bærkrat (og dækket med afhugget tjørn). I højens yderkant mod sydvest en 0,7 x 0,5 m bred sten. I den næsten lodrette højside mod vest står en 0,9 m høj, 0,7 m bred sten. Lidt over østfod en 0,85 x 0,5 m stor sten, lidt oppe på østsiden en sten af lignende størrelse. Håndstore marksten ses i højfylden mod nord. Krat- og græsbevokset i agerskel. (Højen er tjørnefyldt og vanskeligt overskuelig, men muligvis er der tale om en delvis ødelagt megalitgrav.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUregelmæssig Højrest i Treskel, endnu 1,5 m h., 10-12 m br. Menes udgravet.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 11 m (N-S) - 12,5 m (Ø-V). Mod V er ca 1/4 af højen bortskåret af vej, fod og nederste del af højside bortskåret mod S, Ø og N af ager. I stik Ø går et dige ind til højen. Sænkning i N-siden omtrent til top. I top et ca meterdybt hul overgroet med brombærkrat (og dækket med afhugget tjørn). I højens yderkant mod SV en 0,7 x 0,5 m br. sten. I den næsten lodrette højside mod V står en 0,9 m høj, 0,7 m bred sten. - Lidt over Ø-fod en 0,85 x 0,5 m stor sten af lignende størrelse. Håndstore marksten ses i højfylden mod N. Krat- og græsbevokset i agerskel. (Højen er tjørnefyldt og vanskelig overskuelig, men muligvis er der tale om en delvis ødelagt megalitgrav).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links