anlægget set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390623
Sted- og lokalitetsnummer
200405-116
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton, orienteret NØ-SV. Det er 14 m langt og 5 m bredt målt udvendigt. Det består af et stort rum med to indgange i den ca. 3,5 m høje sydfacade, begge indgange er 0,9 m brede. Dog er den vestligste beskadiget, muligvis sprængt. Begge indgange har indvendigt været flankeret af indvendige mure, som nu er fjernet. Der er på loft og vægge tydeligt aftryk af forskallingsstømmer. Indvendigt er rummet 2,25 m højt. I loftet et periskophul, hvor der er indsat et cirkulært zinkrør. Den østlige halvdel af rummet er hævet et trin. Udvendigt er der langs den øverste kant af betondækslet opsat recent metalgelænder. Ligesom der er indsat recente døre foran begge indgange. Hverken metalgelænderet eller de recente døre er omfattet af beskyttel¬sen, men en ændring af de nuværende forhold kræver dispensation fra fredningsmyndigheden.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton, orienteret NØ-SV. Det er 14 meter langt og 5 meter bredt målt udvendigt. Det består af et stort rum med to indgange i i den ca. 3,5 meter høje sydfacade, begge indgange er 0,9 meter brede. Dog er den vestligste beskadiget muligvis sprængt. Der er indsat recente døre foran begge indgange. Begge indgange har indvendigt været flankeret af indvendige murer, som nu er fjernet. Der er på loft og vægge tydeligt aftryk af tømmer. Indvendigt er rummet 2,25 meter højt (oprindeligt 2,00 meter). I loftet et periskophul. I periskophullet er indsat et cirkulært zinkrør. Den østlige halvdel af rummet er hævet et trin. Udvendigt er der langs den øverste kant af betondækslet opsat recent metalgelænder. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 310 af typen: halvdelingsrum med indvendig beklædning af tømmer. Anlægget er identisk med Premierløjtnant Valeur Larsens rapport 1921, afsnit 5, planche IV, fig. 2. Anlægget er beliggende mellem to ejendomme i Allerup i privat have og anvendes til redskabsrum.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links