træforet niche øst for indgang
.
træforet niche vest for indgang
.
sydfacaden øverst
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390621
Sted- og lokalitetsnummer
200405-117
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg nedgravet i terrænet med en ca. 2,80 m høj sydfacade. Anlægget er orienteret Ø-V og er ca. 4 x 4 m målt udvendigt. Der er en 0,80 m bred og 1,60 m høj indgang i sydfacaden. Bunkeren har et 3 x 2 m stort rum med indvendig ståhøjde på 1,80 m. I loftet ses et periskophul, samt flere steder synlige jerndrager. På hver side af indgangen er en 60 x 80 x 50 cm stor træforet niche. På nord og sydvæg er opsat jernkroge og nummeret 23 er malet på nordvæggen.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg nedgravet i terrænet og med en ca. 2,80 meter høj sydfacade. Anlægget er orienteret Ø-V og er ca. 4x4 meter målt udvendigt. Bunkeren har et 3x2 meter stort rum med indvendig ståhøjde på 1,80 meter. Der er en 0,80 meter bred og 1,60 meter høj indgang i sydfacaden. I loftet ses et periskophul, samt flere steder synlige jerndrager. På hver side af indgangen er en 60x80x50 cm stor træforet niche. På nord og syd væg er opsat jernkroge og nummeret 23 er malet på nordvæggen. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 311: posteringsrum. Der er påmalet tysk nr. i bunkeren. Anlægget er identisk med Premierløjtnant Valeur Larsens rapport 1921, afsnit 5, planche III, fig. 2. Anlægget ligger i lille lund i udkanten af privat have.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links