Portalens vestside set fra V
.
anlægget set fra S
.
anlægget set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380660
Sted- og lokalitetsnummer
200405-113
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Betonportal ca. 1,70 m høj, 2,5 m bred og 1,30 m dyb. Portalåbningen er ca. 0,9 m høj og 1,50 m bred. På portalens østside er indskriften: Brunnen.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Bevaret betonportal ca. 1,70 meter høj, 2,5 meter bred og 1,30 meter dyb. Åbningen er ca. 0,9 meter høj og 1,50 meter bred. På portalens østside er en indskrift: Brunnen. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 292 af typen: Brøndrum af tømmer med betonportal bevaret. Anlægget er ikke opmålt i 1920’erne men i Premierløjtnant Valeur Larsens rapport 1921 står noteret:”Brønden tilkastet, den betonstøbte indgang står endnu”. Anlægget er beliggende i Allerup Krat og står placeret i en nedgravning i terrænet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links