nordlige del af batteriet set fra S
.
nordlige del af batteriet set fra S
.
sydlige del af batteriet, betonrester
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380657
Sted- og lokalitetsnummer
200405-119
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af et mellemsvært batteri orienteret NØ-SV. Batteriet er ca. 150 m langt og på midten ca. 60 m bredt. På arealet ligger spredt adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegrave, som er delvist jordfyldte.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). De sprængte rester af 1 mellemsvært batteri orienteret NØ-SV. I nordøst-sydvestlig retning måler strækningen ca. 150 meter og i nordvestlig-sydøstlig retning ca. midt på batteriet er det ca. 60 meter stort. På arealet ligger spredte adskillige større og mindre betonstykker og stumper, armeringsjern og kratere af varierende størrelse og dybde. Der ses rester af skyttegravene, som er delvist tilfyldte. Batteriet deles ca. på midten af en skovvej. Hele anlægget er bevokset med store og mindre træer og især den nordlige del af batteriet er ufremkommeligt på grund af tæt vegetation. Ifølge Mogens Scott Hansen er det batteri nr. 19: Et mellemsvært ca. 150 meter langt batteri for fire stk. 12 cm kanoner. Batteriet ligger på tværs af en skovvej, som delte batteriet på midten, hvorfor batterigraven blev ført under skovvejen ved hjælp af en kort minegang. Batteriet bestod oprindeligt af i alt 17 anlæg: 5 mandskabsrum, 8 ammunitionsrum, 4 kanonstandpladser, pigtrådshegn, samt skytte og forbindelsesgrave. Batteriet er opmålt 1922 af premierløjtnant Valeur Larsen 1922, Plan V.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links