åbning i østmur set indefra
.
åbning i østmur set fra Ø
.
østlige rum med påmalet nummer
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380661
Sted- og lokalitetsnummer
200405-112
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg nedgravet i terræn og med en frilagt 3,5 m høj sydfacade. Bunkeren er orienteret Ø-V og er udvendig 10,5 m lang og 4,20 m bred. Bunkeren består af to rum, begge rum er overhvælvede og beklædt med rillede jernplader fra gulv til loft. Indvendig højde i midten af begge rum er 2,40 m. Det vestligste rum er 3,75 m langt og 2,8 m bredt. Det østligste 2,4 m langt og 2,8 m bredt. I det østligste rum ses i østvæggen et smiget vindue 0,37 m højt, 1,50 m bredt på ydersiden og ca. 0,5 m bredt på indersiden. Der er to indgange i sydfacaden, den vestligste 0,86 m bred og den østligste 0,90 m bred. Udvendigt ved østgavlen ses en betonplade ca. 2 m lang. På østsiden af skillevæggen er i sort påmalet nummer: 78.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Velbevaret intakt betonanlæg nedgravet i terræn og med frilagt 3,5 meter høj sydfacade. Bunkeren er orienteret Ø-V og er udvendig 10,5 meter lang og 4,20 meter bred. Bunkeren består af 2 rum, begge rum er overhvælvede og beklædt med rillede jernplader fra gulv til loft. Indvendig ståhøjde i midten af begge rum er 2,40 meter. Det vestligste rum er 3,75 meter langt og 2,8 meter bredt. Det østligste 2,4 meter langt og 2,8 meter bredt. I det østligste rum ses i østvæggen et smiget vindue 0,37 meter højt, 1,50 meter bredt på ydersiden og ca. 0,5 meter bredt på indersiden. Der er to indgange i sydfacaden, den vestligste 0,86 meter bred og den østligste 0,90 meter bred. Udvendigt ved østgavlen ses en betonplade ca. 2 meter lang. På østsiden af skillevæggen er påmalet et nummer: 78 Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 291 af typen: flankeringsrum. Anlægget er identisk med Premierløjtnant Valeur Larsens rapport 1921, afsnit 5, planche I, fig. 1. Bunkeren er beliggende i den sydlige skovkant af Allerup Krat.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links