sydligste portal set fra NV
.
sydligste portal set fra NV
.
sydligste portal med aftryk af tømmer
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380659
Sted- og lokalitetsnummer
200405-115
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). To betonportaler stående ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 10 m i en ca. 23 x 28 m stor og 2-3 m dyb nedgravning. Den nordligste portal er delvist synlig og ca. 3,50 m høj, og 2 m dyb. Åbningen er næsten jorddækket, 1,40 m bred. Der er bevaret frønnet træ i åbningen. Den sydligste portal er ca. 3,20-3,5 m høj, ca. 3,5 m bred og 2 m dyb. Åbningen midt for er 1,40 m bred og 1,50 m høj. På ydersiden af begge portaler ser der aftryk af forskallingsbrædder og rundstokke.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). To betonportaler stående ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 10 meter i en ca.23x28 meter stor og 2-3 meter dyb nedgravning. Den nordligste portal er delvist synlig og ca. 3,50 meter høj, og 2 meter dyb. Åbningen er næsten jorddækket , 1,40 meter bred. Der er bevaret frønnet træ i åbningen. Den sydligste portal er ca. 3,20-3,5 meter høj, ca. 3,5 meter bred og 2 meter dyb. Åbningen midt for er 1,40 meter bred og 1,50 meter høj. På ydersiden af begge portaler ser der aftryk af forskallingsbrædder og rundstokke. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 293: betonportaler til halvdelingsrum i tømmer. Det har ikke været muligt at identificere anlægget i forhold til premierløjtnanternes rapporter fra 1920’erne. Begge portaler er meget tilgroede i buske, krat og træer og svært tilgængelige. En dyreveksel går tværs gennem nedgravningen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links