Detalje mod NV
.
Oversigt mod ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030125
Sted- og lokalitetsnummer
020307-220
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst. Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lyngby Hovedgade med fæstningsbroen og stemmeværket i Jernbanebroen over Mølleåen. Anlægget er en del af anlægget "Oversvømmelsen, tilledningsanlægget". Der er endnu ikke taget stilling til, hvor mange elementer dette anlæg skal deles op i.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til godt 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Vedrørende specielt strækningen mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade kan tilføjes: For at hindre overløb til Mølleåen er nordsiden af kanalen forstærket med en betonmur på en strækning øst for jernbanebroen. Det beskyttede anlæg omfatter tillige denne mur.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links