Detail af murværk - fra S
.
Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030161
Sted- og lokalitetsnummer
020307-241
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stemmeværket i Nordbanens jernbanedæmning er indbygget i broen, som fører Nordbanen over Mølleåen i Lyngby, idet stemmeværkets stemmerigler er indføjet i hver af broens to fæster. Brofæsterne er beklædt med granitkvadre, som er opmuret med båndfuge eller brændt fuge. Stemmeværkets stemmerigler er af beton. Brodækket er ligeledes betonstøbt. Det beskyttede anlæg omfatter det granit- og betonbyggede stemmeværk med jernbanebro med brofæster forsynet med stemmerigler. Selve jernbanens skærvelag, skinner og øvrige tekniske installationer er ikke omfattet af fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiStemmeværket i Nordbanens jernbanedæmning er indbygget i broen, som fører Nordbanen over Mølleåen i Lyngby, idet stemmeværkets stemmerigler er indføjet i hver af broens to fæster. Brofæsterne er beklædt med granitkvadre, som er opmuret med båndfuge eller brændt fuge. Stemmeværkets stemmerigler er af beton. Brodækket er ligeledes betonstøbt. Det beskyttede anlæg omfatter det granit- og betonbyggede stemmeværk med jernbanebro med brofæster forsynet med stemmerigler. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links