Facade fra S
.
Facade fra SØ
.
Indgang fra N
.

Faktaboks

Kommune
Solrød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332837
Sted- og lokalitetsnummer
020505-66
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Justitsrådsgalleri I (del af Tune-stillingen) er et delvist nedgravet og delvist jorddækket, betonstøbt flankeringsgalleri, som er indbygget i et terrænspring. Galleriets indvendige mål er ca. 7 x 1,6 m i grundplan. Facadehøjden udvendigt er ca. 0,9 m over terræn. Det indre udgøres af ét rum med indgangsåbning i N og otte skytsåbninger i S. Galleriets jordkappe er ca. 15 x 15 m stor og op til 1 m høj over terræn.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiJustitsrådsgalleri I er et af grundplan rektangulært, delvis nedgravet og delvis jorddækket, betonstøbt flankeringsgalleri med facade vendt mod ca. S. Galleriet udgøres af ét rum, ca. 7 m langt, 1,55 m bredt og 2 m højt i indvendigt mål. I langsiden i S ses indvendigt otte skytsåbninger. Under skytsåbningerne er indstøbt vinkeljern til en gennemgående hylde. Indgangen er placeret midt i N-væggen. Bygværket er velbevaret, dog er betonen i den skrå sydfacade smuldrende. Flankeringsgalleriet er indbygget i et terrænspring og ligger nu som en ca. 15 x 15 m stor og op til 1 m høj, kratbevokset ”ø” i dyrket mark. Galleriet er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links