Oversigt fra V fra indkørslen til Bakkegård
.
Oversigt fra VNV
.
Oversigt fra Ø fra overkørsel
.

Faktaboks

Kommune
Solrød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332836
Sted- og lokalitetsnummer
020505-65
Anlæg
Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Justitsrådsbakke 4 (del af Tune-stillingen) er en ca. 220 m lang, traverseret skyttegrav med foranliggende brystværn. Graven er op til ca. 8 m bred og op til 2,5 m dyb, brystværnet op til 2,5 m bredt og op til 0,7 m højt.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiJustitsrådsbakke 4 er en ca. 220 m lang, traverseret skyttegrav med foranliggende brystværn. Skyttegraven er som ruin op til ca. 8 m bred og op til ca. 2,5 m dyb. Brystværnet er stedvis op til ca. 2,5 m bredt og op til 0,7 m højt. Iflg. K. Becker-Larsen 1986: Tunestillingen s. 277 har der i skyttegravens sydvæg i hvert traversmellemrum - under brystværnet - været et skærmtag (opholdsrum). Skyttegraven er en del af Tunestillingen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links