vægkroge i østmur indvendig
.
bunkers indvendig med vægkroge
.
vægnicher indvendig i bunker
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390978
Sted- og lokalitetsnummer
200210-441
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1916 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:78 Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Flankeringsbunker opført i beton og delvist nedgravet i terræn. Anlægget måler udvendigt 8 x 5 m og sydfacaden er 2,8 m høj. Den øverste del af bunkeren samt hele sydfacaden er frilagt. Mod syd er en 1 m bred og 1,6 m høj indgang. I det vestlige hjørne over indgangen ses indvendigt en indridset svært læselig dato og utydelig signatur: XV/1 191….. . Indgangen fører ind til en vinkelbygget gang, hvor der i sydmuren ses to vægnicher med rester af træforing. Fra gangen er der adgang til et 2 x 3 m stort mandskabsrum med tre skydeskår i østmuren. I øst- og vestmuren ses to rækker med fire vægkroge i hver.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg opført i beton og delvist nedgravet i terræn. Den øverste meter og hele sydfacaden er frilagt. Anlægget måler udvendigt 8x5 m og sydfacaden er 2,8 m høj. Mod syd er 1 m bred og 1,6 m høj indgang. I det vestlige hjørne over indgangen ses indvendigt en indridset svært læselig dato og utydelig signatur: XV/1 191….. . Indgangen fører ind til vinkelbygget gang, hvor der i sydmuren ses to vægnicher med rester af træforing. Fra gangen er der adgang til et 2x3 m stort mandskabsrum med tre skydeskår i østmuren. I øst og vestmuren ses to rækker med 4 væg kroge i hver. Ståhøjden er 1,80 m. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det anlæg nr. 91, flankeringsbunker. Anlægget er opmålt af premierløjtnant t N. C. Bidstrup i 1922, Afsnit 2, plan 6, type 28, som dog er spejlvendt i forhold til den eksisterende bunker.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links