sprængt anlæg
.
de sprængte rester af bunker
.
de sprængte rester af bunker
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390973
Sted- og lokalitetsnummer
200210-424
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:73 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 19 m (Ø-V) x 16 m (N-S) stort og ca. 3-4 m dybt krater af et sprængt betonanlæg med adskillige større og mindre stykker spredt beton

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg med adskillige spredte større og mindre stykker beton beliggende på et ca. 17m(nordvest-sydøst) x 12m (nordøst-sydvest) stort og ca. 3-4 meter dybt krater. Ifølge Mogens Scott Hansen var anlægget inden sprængning en flankeringsbunker nr. 76 med mandskabsrum som skulle sikre de øst for beliggende minegange samt sydsiden af dalen mod øst.
2016
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links