bunkeren vestlige ende set fra øst
.
bunkeren indvendig østlige ende
.
lugehængsler foran østligste luge
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390967
Sted- og lokalitetsnummer
200210-428
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:67 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Betonbunker beliggende på et ca. 10 x 20 m stort areal. Anlægget er nedgravet i terræn og jorddækket mod nord, øst og vest. Sydfacaden er frilagt over en længde på ca. 10 meter og i 3,5 meters højde. I facaden er en ca. 7 meter bred åbning fra gulv til loft. I facaden ses to tilmurede åbninger; foran den østligste er bevarede lugehængsler. Anlægget har oprindeligt været beklædt indvendigt med tømmer. Aftrykket af tømmeret ses indvendigt i loft og vægge.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og har oprindeligt været beklædt indvendigt med tømmer. Aftrykket af tømmeret ses indvendigt i loft og vægge. Anlægget er nedgravet i terræn og jorddækket mod nord, øst og vest, samt begge facadens hjørner. Facaden er frilagt over en længde på ca. 10 meter og 3,5 meters højde. I facaden er en ca. 7 meter bred åbning fra gulv til loft. I facadens øst og vest mur ses to 82x78 cm store tilmurede åbninger, foran den østligste er bevarede lugehængsler. Anlæggets indvendige nuværende højde er 2,20 m, bredden er ca. 3 meter og længden ca. 12 meter. Anlægget er fyldt op med blandt andet gamle landbrugsmaskiner og byggematerialer, og bunkeren er gemt i krat og træer. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 75 af typen sanitetsbunker udført som blandet konstruktion af beton og tømmer. Anlægget er ikke opmålt af premierløjtnanterne i 1922.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links