rævegrave langs sydfacaden set fra sydvest
.
den synlige del af anlægget set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390971
Sted- og lokalitetsnummer
200210-426
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:71 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et 10 x 10 m stort område med en indgangsportal af beton, som har ledt ind til en nu sammenstyrtet minegang: ”Stollenkaserne”. Portalen er delvist jorddækket, idet ca. 0,5 m af den øverste del af sydfacaden er frilagt.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). En indgangsportal af beton, som har ledt ind til en nu sammenstyrtet minegang :”Stollenkaserne” . Portalen er næsten helt jorddækket kun ca, 0,5 meter af det øverste af sydfacaden er fritlagt. Der ses rævegrave langs sydfacaden. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 76c og anlægget har været en minegang
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links