Anlægget set fra SØ
.
Anlægget med tilgroning set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390871
Sted- og lokalitetsnummer
200402-278
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg, Sikringsstilling Nord). Et ca. 15 x 8 m stort område med et rektangulært Ø-V-orienteret anlæg opført i beton, der er nedgravet i jorden, facaden mod syd er frilagt. Anlægget måler ca. 8 m Ø-V, og 5-6 m N-S. I facaden er to indgange. Den vestligste er 1,0 m bred og for enden af denne findes et maskin-geværrum 1,8 m langt og 1 m bredt. Den østligste indgang i facaden er ca. 0,6 m bred. Bunkerens midterrum er overhvælvet og har midtfor en højde på 2 m. Rummet er 3 m bredt og 2,8 m langt.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Rektangulært øst-vest orienteret anlæg opført i beton og nedgravet i jorden, facaden mod syd er frilagt. Bunkersanlægget er med stor sandsynlighed intakt. Anlægget måler ca.8 meter Ø-V, og 5-6 meter N-S. I facaden er to indgange. Den vestligste er 1,0 meter bred og forenden af denne findes et maskingeværrum 1,80 meter langt og 1 meter bredt. Den østligste indgang i facaden er ca. 0,6 meter bred. Bunkerens midterrum er overhvælvet og har midtfor en ståhøjde på 2 meter. Rummet er 3 meter bredt og 2,8 meter langt. Anlægget kan muligvis være identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag IV, type H. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 149 af typen: Maskingeværrede med niche til maskingevær. Hele anlægget er tilgroet og gemt i krat og træer. Foran indgangen ligger væltede træstammer.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links