anlæg set fra sydøst
.
anlæg set fra sydøst
.
betondæksel set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390874
Sted- og lokalitetsnummer
200210-440
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3908:74 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 10 x 14 m stort område med et rektangulært Ø-V-orienteret anlæg i beton, der er nedgravet i jorden. Betondækket og en del af siderne er frilagt. Anlægget måler ca. 4 m N-S- og 12 m Ø-V. I sydfacaden er to indgange, som fører ind til to ca. 2,5 m lange gange, hvorfra der er adgang til et enkelt 3 x 7,5 m stort rum.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton og nedgravet i terræn, jorddækslet er frilagt. Bunkerens udvendige mål er ca. 12x 4 m lang. Der er i sydfacaden to 0,7 m brede indgange som fører ind til to ca 2,5 m lange gange hvorfra der er adgang til et enkelt 7,5x3 m stort rum med en indvendig ståhøjde på 1,80 m. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det nr. 148, halvdelingsrum. Anlægget er opmålt af S. F. H. J. Bjørke, afsnit III, bilag V, type L. Anlægget er afspærret med trådhegn og opsatte brædder.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links