Højen set fra sydøst
.
Højen set fra øst
.
højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390820
Sted- og lokalitetsnummer
200402-111
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Strandelhjørn, art.nr.97, bd.II, bl.20, kortbl.7, prcl.54/10. Højrest, 1,5 x 12 (NV-SØ) x 20 m (NØ-SV). Stor tilgroet hulning i midten, åben mod NV. Kun højens midterparti tilbage. I toppen står et Geodæt. Inst.-målepunkt i cement. Græsgroet i ager. (Bliver øn- sket om frigivelse udtalt og Geodæt. Inst. går med hertil, bør fri- givelsen næppe nægtes).

Undersøgelseshistorie

1928
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, godt 2 M. høj, Diam 20 M. Fuldstændig udgravet. Der var mange Sten, som toges, da Gaarden byggedes i 1889. Ejerens Fader havde tidligere ved at kule Kartofler mod Øst fundet en stærkt opskærpet Flintdolk med tresidet Fæste. Lyng- og græsgroet i Ager.
1928
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest 1,5 x 12 (NV.-SØ.) x 20 m (NØ.-SV.). Stor tilgroet hulning i midten, åben mod nordvest. Kun højens midterparti tilbage. I toppen står et Geodætisk Institut målepunkt i cement. Græsgroet i ager. (Blir ønsket om frigivelse udtalt og Geodætisk Institut går med hertil, bør frigivelse næppe nægtes).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links