Periskophul i toppen af dæksel
.
Anlægget set fra Ø
.
Anlægget set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390870
Sted- og lokalitetsnummer
200402-279
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg, Sikringsstilling Nord). Et ca. 11 x 8 m stort område med et rektangulært Ø-V-orienteret anlæg opført i beton, der er nedgravet i jorden. Anlægget er primært jord-dækket, men et periskophul er synligt på jordoverfladen. Anlægget måler 6 m Ø-V og 4 m N-S. Der er to ca. 0,75 m brede ind-gange. Den indvendige højde er 1,75 m med en loftstykkelse på 1,65 m.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Rektangulært øst-vest orienteret anlæg opført i beton og nedgravet i jorden. Anlægget er jorddækket og ligger under dyrket mark, men er sandsynligvis intakt. Et periskophul er synligt på jordoverfladen. Anlægget måler 6 meter øst-vest og 4 meter nord-syd. Der er to ca. 0,75 meter brede indgange. Den indvendige højde er 1,75 meter med en loftstykkelse på 1,65 meter. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag IV, type G. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 151: Maskingeværrede.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links