observationshul set udefra N
.
indgangen set fra S
.
anlægget set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390862
Sted- og lokalitetsnummer
200402-288
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Et 3 x 3 m stort betonanlæg, der er delvist jorddækket. Den ca. 2,5 m høje facade mod syd er frilagt. Indgangen er ca. 0,6 m bred, hvorfra man via to trappetrin når op i det ca. 1,80 m høje og 0,60 m brede observationsrum. Anlæggets nordside er buet.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt lille 3 x 3 meter stor betonanlæg delvist jorddækket. Den ca. 2,5 meter høje facade mod syd er frilagt. Indgangen er ca. 0,6 meter bred, hvorfra man via to trappetrin når op i det ca. 1,80 meter høje og 0,60 meter brede observationsrum. Anlæggets nordside er buet. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag VII, type Q. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 206 af typen: Observationsbunker med plads til en person. Anlægget ligger i udkant af skov.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links