rummets østlige indgang
.
facaden set fra S
.
anlægget set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390863
Sted- og lokalitetsnummer
200402-287
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Delvist jorddækket betonanlæg Anlægget måler NØ-SV ca. 6 m og 4 m NV-S med en ca. 2,60 m høj indgangsfacade mod SØ. Den indvendige højde er 1,75 m og loftstykkelsen ca. 1,65 m. Der er to 0,8 m brede indgange i facademuren, mellem indgangene er udvendigt indstøbt årstallet: 1916.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt betonanlæg, Delvist jorddækket med frilagt ca. 2,60 meter høj indgangsfacade mod sydøst. Anlægget måler NØ-SV ca. 6 meter og 4 meter NV-S. Den indvendige ståhøjde er 1,75 meter og loftstykkelsen ca. 1,65 meter. Der er to 0,8 meter brede indgange i facademuren, mellem indgangene er udvendigt indstøbt årstallet : 1916. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag IV, type G. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 205: Maskingeværrede. Anlægget ligger i skovkanten, der vokser træer ovenpå betondækslet, og der står vand i bunden af bunkeren.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links