Faktaboks

Birger Schmidt
Født
5. april 1933, Århus
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Birger Schmidt var som ansat ved Jørn Utzons tegnestue med til at projektere Romerhusene i Helsingør og førte tilsynet med Terrassehusene i Fredensborg. S. fik overladt Utzons råskitser til Hammershøj-byggeriet i Helsingør, skitser han omsatte til sit helt eget formsprog i samråd med bygherren, men med respekt for Utzons behov for originalitet. Karakteristisk for den 8 etager høje bygning er de eternitskiferbeklædte brystninger, der skråner mere og mere for hver etage opad for endelig at vippe over i tagfladen. De slører højhusets monotone søjlevirkning, fritager beboerne for at se ned i afgrunden og skærmer mod lysindfaldet, væsentlige elementer for husets brugere og karakteristisk for S.

Det markante, om end mere beskedne, kunstneriske udtryk i ældrecentret Poppelgården i Helsingør er ligeledes udsprunget af beboernes behov, bl.a. giver afskærmede terrasser dem privatliv, adgang til sol og lys og bibringer facaderne et kunstnerisk udtryk. S. har særlig tegnet større byggerier, især parkbebyggelser, hvor samspillet med den omgivende natur, kravet om uforstyrret privatliv og muligheden for et samfundsfællesskab er sidestillet. I boligindretningen, arbejder S. for en fleksibilitet, så huset kan "gro med familien", utvivlsomt præget af det additive arkitekturprincip, Utzon fremlagde i 1970. S. har kun tegnet få enfamiliehuse, bl.a. Skovvej 17 i Allerød, opført i gule mursten med afrundede hjørner og med rum formet som selvstændige opmurede, lydisolerede enheder under det store helvalmede tag.

Genealogi

Schmidt, Birger, *1933, arkitekt. *5.4.1933 i Århus. Forældre: Afd.leder, senere skohdl. Viggo Henry Sørensen S. og Augusta Johanne Flindt. Samliv fra 1975 med Kirsten Andersen Tophøj (navneskift fra Andersen 28.6.1966), *31.3.1933 i Ålborg, datter af gartner, senere gartneriejer Anders Laurits A. og Marie Cathrine Jørgensen.

Uddannelse

Realeksamen, Århus 1949; udlært tømrer 1953; bygn.konstr. 1955; Kunstakad. Kbh., afg. 1959.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links