Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Borgens ydre set fra NV
.
Borgens ydre set fra SV
.
Borgens indre set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310924
Sted- og lokalitetsnummer
170907-107
Anlæg
Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Troldborg ring er en ringborg fra ældre jernalder, som er placeret særdeles strategisk på et højt punkt over Vejle Ådal ved Ravning. Den er opført med en høj vold og en voldgrav og lægger ud til kanten af de stejle skråninger på et sted, hvor terrænet falder så stejlt, at det hedder "Fandens dal". Borgen stammer formodentlig fra et tidspunkt i ældre jernalder, hvor Jylland var opdelt i en række stammer, som bekrigede hinanden. Der er mange tegn på fjendtligheder fra denne periode, bl.a. flere tilsvarende forsvarsanlæg, offerfund og lignende.

Original fredningstekst

Ejerlav: Ladegård = Søgård Voldstedet "Troldborg ring" Voldstedet er næsten cirkelrundt, ca. 50 m bredt. Det består af en ringvold, der mod nordvest har en foranliggende grav. Volden er 4-8 m bred og 0,50-1,50 m høj, højest og bredest mod nordvest, smallest og lavest mod syd-øst. Graven, der er 0,50 m dyb og 2-3 m bred, er placeret langs voldens udvendige side mod nordvest, hvor terrænet udenfor er i niveau mod voldstedet, til de andre sider falder volden af med terrænets stejle fald. Voldstedet ligger i "Engelsholm Sønderskov" og er bevokset med træer. Ovennævnte mindesmærke må således ikke fjernes, eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord, tilførsel af affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny træbeplantning må kun ske ved gravning, ikke ved pløjning.

Undersøgelseshistorie

1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRingvold, ca. 50 m i diam.
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links