Hulveje set fra SØ-Ø, fra skovvej
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310930
Sted- og lokalitetsnummer
170907-126
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3109:30 Vejspor. To parallelle forløb af hulveje og et vejspor i sydvendt skrænt i sydkant af Engelsholm Sønderskov. Vejene, der løber bugtet Ø-V, er hhv. ca. 80 m, 160 m og 175 m lange, op til 1,3 m dybe og 1,5–2 m brede i bunden. Den nordligste af vejene befinder sig på en afsats og bærer præg af modernere kørsel, men er igen græstilgroet. Fortidsminderne afgrænses i nord af en skrænt i bakken, i syd af kanten mod en skrænt ned mod en våd lavning nord for en cykelsti/gammel jernbanedæmning og i øst og nordøst af kanten af en skovvej.

Undersøgelseshistorie

1993
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1998
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmåling af vejspor og omgivende terræn i Engelhom Sønderskov umiddelbart nord for landefæstet for vikingetidsbroen i Ravning Enge. Undersøgelsens formål var at dokumentere og beskrive de eksisterende vejforløb ved broens nordlige landefæste inden området bliver berørt af skovarbejde og tømmertransport i løbet af sommeren. Ved undersøgelsens start var en række skovveje til arealet allerede klargjort og planeret, men ingen af de svagere vejspor eller vejforløb af hulvejskarakter er berørt af dette arbejde.
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Museal besigtigelse - VejleMuseerne
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"BJS1-71:Hulveje vest for skovvej, i sydkant af Engelsholm Skov."
2017
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenBesigtigelse af de i 1998 dokumenterede hulvejsforløb orienteret NØ - SV i sydvendt skrænt i sydkanten af Engelsholm Sønderskov. Sporene afgrænses i N af bakkeskrænt, i NØ af vestlig kant af skovvej og i S af kanten af skrænten ned mod våd lavning mod cykelstien/den gamle jernbanedæmning. De to længere forløb beskrevet af Mogens Schou Jørgensen i 1998 er lette at identifiere. Hans kortere forløb må antageligvis ligge nord for og være en del af den gamle vej markeret på det lave målebordsblad. men svært genkendelig som hulvej, mere som en afsats. Hulvejene er op til ca. 1,3 m dybe og 1,5 - 2 m brede i bunden. I gammel løvskov.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links