Forvold og hovedbanke set fra vest
.
Forvold og hovedbanke set fra syd
.
grussti, der adskiller forvold i syd og hovedbanken
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34176
Sted- og lokalitetsnummer
080112-172
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3417:6 Eskebjerg Voldsted. Voldstedet, der måler ca. 57 x 64 m, er i S og V omgivet af lave forvolde. Hovedbanken med stejle sider er ca. 7 meter på det højeste sted og ca. 2,5 meter i S. En grussti, der fører op til selve borgbanken, adskiller denne fra forvolden.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Østfyns MuseerUvist hvorfor er voldstedet ikke tidligere registreret selvstændigt til trods for, at det er synligt fra landevejen til Fyns Hoved. Det vurderes, at der er tale om et særdeles velbevaret voldsted. Der er endvidere oprettet et areal omkring voldstedet i forbindelse med registreringen da det vurderes, at et større område må være reguleret i forbindelse med anlæggets udvikling igennem tid.
2010
Diverse sagsbehandling - Østfyns MuseerOprettet i forbindelse med revision af registrerede fortidsminder i ansvarsområdet.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Forslag fredningstekst

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links