Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33179
Sted- og lokalitetsnummer
080112-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3-4-1888, baron C. Iuel-Brockdorff. Afmærkn.: MS iflg. angivelse af G. Rosenberg 1910. En høj, 10' høj, 166' i omkreds. Spor af tidligere gravninger i vest og sydvest. Foden noget afkørt, muligvis ved pløjning i gammel tid. I toppens sydøstside en ældre, overfladisk ned- gravning 3 x 2 m.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en naturlig Banke er en rund Høj, 166' i Omkreds, omtr. 10' høj. - Der er gravet noget i Højens sydvestlige og vestlige Del, hvorved der skal være fundet Potteskaar, og derhos brændte Ben, Aske og Broncestykker. - Ved Foden af Højen ses enkelte store Stene, der dog ikke synes at være Levning af en regelmæssig Kreds af Randstene.
1884
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravning i højens sydvestlige og vestlige del.
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af potteskår, brændt ben og bronzestykker.
1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj, 10' høj 166' i omkreds. Spor af tidligere gravninger i vest og sv. Foden noget afkørt, muligvis ved pløjning i gammel tid. I toppens sydøstside en ældre overfladisk nedgravning 3 x 2 m.
1953
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNedgravning i højtoppens sydøstside.
1953
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjfoden noget afpløjet.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links