Oversigtsfoto set fra Ø
.
Borgbanken set fra SØ
.
Borgbanken set fra SØ
.
Borgbanken set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281411
Sted- og lokalitetsnummer
150207-7
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kærsgård voldsted. Et voldsted bestående af en firesidet borgbanke omgivet af nu tørre grave med udenforliggende vold i nord og vest, samt et umiddelbart øst for dette anlæg beliggende areal, hvorpå borgens ladegård har ligget. Borgbankens top- flade hæver sig ca. 3,5 m over de omgivende graves bund. Ved foden måler banken ca. 22 m på hver side. Den omgivne gravs bredde er 8-10 m, vestvolden, der nærmest landevejen er sløjfet over en strækning af ca. 8 m, er ca. 1 m høj, nordvolden ca. 0,5 m høj. Østgraven er ikke udvendig begrænset af en vold, men den sydlige halvdel af gravens længde begrænses mod øst af vestenden af det areal, der i en længde af ca. 75 m strækker sig mod øst langs landevejsdæmningens fod, mens dets udstrækning fra dæmningens fod er ca. 21 m. En svag sænkning i terrainet angiver dette areals østbegrænsning og en skråning ned mod et bækleje angiver arealets begrænsning mod nord. Fortidsmindet er skovklædt. Arealet, hvorpå ladegården har ligget, har været under plov før tilplantningen. Begrænsningen af det fredede areal forløber i syd langs foden af landevejs- dæmningen, i vest langs vestvoldens ydre fod, i nord langs nordvoldens ydre fod, i øst følgende en linie fra nordvoldens østende til den bæk, der afvan- der gravene. Bækken danner herefter nordgrænse for fredningen indtil ladegårdspladsens østlige afslutning; fredningens østlige begrænsning følger en ret linie gennem sænkning, som afslutter ladegårdspladsen i øst; denne linie forløber fra landevejsdæmningen i syd til bækken i nord.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKærsgård voldsted. På banken gamle løvtræer. På resten af fortidsmindet både ældre løvtræer og ældre nåletræer. Fortidsmindet er synlig fra offentlig vej.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links