Gennemløbet set fra Ø
.
Gennemløbet set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281418
Sted- og lokalitetsnummer
150203-65
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejkiste. Vejkistens gennemløb er ca. 3 m langt i retningen øst-vest. Vejkistens 5 store overliggersten er synlige og ikke jorddækket. Vejkisten er beliggende i privat løvskov. Gennem vejkisten løber en lille bæk. Over stenkisten fører en gammel skovvej.

Undersøgelseshistorie

2008
Museal rekognoscering - Moesgård MuseumUregistreret stenkiste/vejkiste. Beskrivelse og placering fundet i det gamle Århus amts registreringer. Tilset under det periodevise tilsyn i skoven. Stenkisten er meget forfalden og bør restaureres. Stenkisten er ca. 4 m. lang orienteret i retningen Ø-V og 1 m. bred. Omkring stenkisten er lidt krat, som bør holdes nede. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet (bør afmærkes)
2014
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVejkistens gennemløb er ca. 3 m langt i retningen øst-vest. Pga. sammenstyrtning kan de øvrige mål ikke angives. Vejkisten har 5 store sten som overliggere – heraf er den østligste nedvæltet i bækken. Der er store mellemrum mellem de fem overliggersten, som alle er synlige og uden jorddække. Vejkisten er beliggende i privat løvskov. Gennem vejkisten løber en lille bæk. Over stenkisten fører en gammel skovvej, som ikke ser ud til at blive brugt mere. Vejkisten bør restaureres før evt. fredning.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links